پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

نیش کنه ای

عمومی و داخلی

شایع ترین علائم بیماری لایم

شایع ترین علائم بیماری لایم بیماری لایم بیماری منتقله از راه کنه است. توسط یک نوع باکتری به وجود می…

بیشتر بخوانید »