لنفوم سلولی مختلط هوچکین

عمومی و داخلی

لنفوم

به طور طبیعی سیستم لنفاوی از بدن محافظت می کند اما سلول های لنفاوی به نام لنفوسیت ها می توانند…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
 
دی دی کرم صمیم