فیبروز ریوی یک بیماری ریه است که با آسیب دیدن و زخم شدن بافت ریه ایجاد می شود. بافت ضخیم و آسیب دیده ریه منجر به اختلال در عملکرد صحیح ریه ها شده با بدتر شدن…

خواندن بیشتر