فلج مغزی (CP) یا سربرال پالسی: نوعی اختلال رشد و نمو مغز بوده و عللامت اصلی آن ناتوانی کودکان است. این بیماری تقریباً در حدود 500000 کودک و بزرگسال مبتلا به بیماری فلج مغزی…

خواندن بیشتر