افراد مبتلا به اختلال یاد زدودگی که به آن سندرم amnestic نیز گفته می شود، هویت خود را به خاطر آورده و فقط در یادگیری اطلاعات جدید و ساختن خاطره های جدید در زندگی دچار مشکل می شوند.

خواندن بیشتر


فراموشی زمانی اتفاق می افتد که شما دیگر نمی توانید اطلاعاتی را در حافظه خود نگه دارید و آن ها را به خاطر بسپارید یا یادآوری کنید. فراموشی به ندرت دیده می شود. فراموشی…

خواندن بیشتر