پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

عوامل خطر سرماخوردگی

عمومی و داخلی

سرمازدگی

سرما زدگی صدمه ای است که در اثر انجماد پوست و بافت های زیرین ایجاد می شود. ابتدا پوست شما…

بیشتر بخوانید »