عوارض دارو ضد تشنج

عمومی و داخلی

داروهای اتوتوکسیک

داروهای اتوتوکسیک، داروهایی هستند که به گوش آسیب می رسانند و باعث کاهش شنوایی می شوند. آنها یکی از دلایل…

بیشتر بخوانید »
بیماری های مغز و اعصاب

عوارض جانبی داروهای ضد تشنج

عوارض جانبی داروهای ضد تشنج مانند تمام داروها، داروهای ضد تشنج می توانند عوارض جانبی ایجاد کنند. داروهای مختلف ضد…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
 
دی دی کرم صمیم