آئورت بزرگترین شریان بدن است که خون غنی از اکسیژن را از قلب به بقیه بدن انتقال می دهد. باریک شدن آئورت (انسداد آئورت) عملکرد قلب را سخت تر می کند. انسداد آئورت به طور کلی در بدو تولد…

خواندن بیشتر