بیماری منیر نوعی اختلال در گوش داخلی است که منجر به سرگیجه و کاهش شنوایی شود. در بیشتر موارد، بیماری منیر فقط یک گوش را درگیر می کند. بیماری منیر در هر سنی ممکن است رخ دهد اما معمولاً بین …

خواندن بیشتر