آنوریسم مغزی همان بیرون زدگی رگ های خونی در مغز است. اغلب در اثر این بیماری به نظر می رسد که میوه توت بر روی یک شاخه درخت توت آویزان شده باشد.آنوریسم مغزی ممکن است نشت پیدا کرده یا دچار پارگی شود، در نتیجه بروز این پارگی ….

خواندن بیشتر