تقریبا نیمی از افراد مبتلا به هیرسوتیسم یا پرمویی  آندروژن بیش از حدی دارند. این هورمون ها معمولاً رشد جسمی و جنسی مردان را تحریک می کنند. به طور معمول زنان سطح آندروژن کمی دارند، اما این میزان ممکن است…

خواندن بیشتر