پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

علت نقص خفیف شناختی

بیماری های مغز و اعصاب

نقص خفیف شناختی (MCI)

نقص خفیف شناختی (MCI) در حافظه، زبان، تفکر و قضاوت افراد اختلال ایجاد کند که بیشتر این تغییرات عادی و…

بیشتر بخوانید »