پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

علایق و سرگرمی ها پدوفیل ها

روانشناسی و روانپزشکی

پدوفیلیا

پدوفیلیا نوعی اختلال روان پزشکی است که در آن یک فرد بالغ یا بزرگسال تمایل به برقراری رابطه جنسی با…

بیشتر بخوانید »