سندرم التهابی ناشی از کرونا در کودکان  براساس آخرین اخبار وزارت بهداشت شهر نیویورک در ارتباط با شیوع سندرم التهابی ناشی از کرونا در کودکان پانزده کودک بین دو تا 15 سال مبتلا به کروناویروس از نظر علائم التهابی شبیه…

خواندن بیشتر