سندرم آلفا گال (Alpha-gal syndrome) نوعی حساسیت غذایی به گوشت قرمز است که اخیراً شناسایی شده است. در ایالات متحده ، این وضعیت اغلب از زمانی شروع می شود که نیش کنه به نام لون استار، یک مولکول قند…

خواندن بیشتر