اختلال دلبستگی واکنشی کودکان اختلال دلبستگی واکنشی کودکان (RAD) یک بیماری نادر اما جدی است که در آن نوزاد یا کودک خردسال پیوندهای سالم با والدین یا مراقبان را برقرار نمی کند. اگر نیازهای اساسی کودک مثل آسایش، محبت و تربیت…

خواندن بیشتر