خطرناک ترین مکان انتقال کرونا کجاست؟ محققین و اپیدمیولوژیست ها ازندان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را خطرناک ترین مکان انتقال کرونا رتبه بندی کردند. سوالی که محققان بهداشت و درمان با هشدار در مورد آن، اعلام کرده اند میله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زندان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، خطرناک ترین مکان انتقال ویروس کرونا هستند. در یک بررسی جدید، اپیدمیولوژیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها میله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زندان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به عنوان…

خواندن بیشتر