پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

سندرم QT طولانی اکتسابی

عمومی و داخلی

عوارض آمی تریپتیلین چیست؟

از عوارض آمی تریپتیلین، می توان به سرگیجه و خواب آلودگی بیش از حد اشاره کرد. اما آمی تریپتیلین می…

بیشتر بخوانید »
بیماری های قلب و عروق

سندرم QT طولانی و خطر مرگ ناگهانی

سندرم QT طولانی و خطر مرگ ناگهانی ارتباطاتی بین سندرم QT طولانی و خطر مرگ ناگهانی گزارش شده است. این…

بیشتر بخوانید »