سندرم حاد عروق کرونر اصطلاحی است که برای توصیف طیف وسیعی از شرایط همراه با ناگهانی و کاهش جریان خون به قلب استفاده می شود. یکی از این شرایط حمله قلبی (انفارکتوس میوکارد) است – هنگامی که مرگ سلول منجر به آسیب دیده یا…

خواندن بیشتر