سرطان معده دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در جهان است که وضعیت آن طی دهه‌ های گذشته تغییر کرده است. راه های پیشگیری اولیه و روند کاهشی مداوم برای بروز سرطان…

خواندن بیشتر