کرونا کرونا ویروس ها (coronaviruses) انواع مختلفی از ویروس ها هستند که به طور معمول بر دستگاه تنفسی پستانداران از جمله انسان تأثیر می گذارند. به گفته مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها (CDC)، کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از…

خواندن بیشتر