جداشدگی شبکیه (Retinal detachment) وضعیت اضطراری را توصیف می کند که در آن یک لایه نازک از بافت (شبکیه) در پشت چشم از حالت طبیعی خود جدا می شود. جداشدگی شبکیه، سلول های شبکیه را…

خواندن بیشتر