تب در کودکان شایع ترین نگرانی است که باعث می شود والدین فرزندان خود را به اورژانس معرفی کنند. تب به طور معمول به عنوان دمای رکتوم بیش از 38 درجه سانتی گراد…

خواندن بیشتر


تب یک افزایش موقتی دمای بدن است که اغلب به دلیل بیماری رخ می دهد. دمای بدن بالاتر از حد طبیعی اما کمتر از 38 درجه سانتی گراد، تب کم درجه در نظر گرفته می شود….

خواندن بیشتر