بیماری هیالوز ستاره ای

هیالوز ستاره ای یک بیماری خوش خیم چشمی است که باعث ایجاد لکه های شیشه ای به صورت کره های کوچک، سفید و با اندازه متغیر (همانند ستاره ها در شب) ظاهر می شوند…