شایع ترین بیماری های دستگاه تناسلی مردان مربوط میشوند به دستگاه تولید مثل مردان، که مجموعه ای از اندام های مختلفی هستند که در خارج از بدن و اطراف ناحیه لگن قرار می گیرند. وظیفه اصلی دستگاه تولید مثل مردان…

خواندن بیشتر


پروستات، یک غده عضلانی در مردان است که به اندازه زردآلو می باشد و درست در جلوی راست روده و زیر مثانه قرار دارد. پروستات برخی از عناصر مایع منی را تولید می کند.

خواندن بیشتر