پری کورونیت دندان چیست؟

پریکورونیت دندان یک بیماری یا اختلال دندانی است که لثه های اطراف دندان عقل را درگیر می کند. هنگامی که ا…

دیاستما یا فاصله بین دندان ها چگونه درمان می شود؟

دیاستما یا فاصله بین دندان ها، در اصطلاح دندانپزشکی به فاصله بین دو دندان گفته می شود. این فضا اغلب …