نحوه برخورد با همسر خیانتکار ، یکی از سخت ترین کارهایی است که احتمالا یک فرد در زندگی زناشویی خودش با آن رو به رو می شود. هیچ جواب درست و واحدی در مورد تصمیم گیری قاطع برای ادامه یا ترک زندگی با فرد خیانتکار وجود ندارد اما…

خواندن بیشتر