بارداری مولی بارداری مولی که به مول هیداتی فرم یا بچه خواره نیز معروف است یک عارضه نادر از بارداری می باشد که با رشد غیرطبیعی تروفوبلاست ها مشخص می شود. تروفوبلاست ها، سلول هایی هستند که به طور معمول…

خواندن بیشتر