شیر مادر منبع غذایی مایعی است که توسط سینه مادر برای فرزند او آماده می شود. بدن یک زن در پاسخ به بارداری و مکیدن سینه توسط نوزاد، آن را ترشح می کند. تغذیه با شیر مادر از جنبه های…

خواندن بیشتر