پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

انگشتان19 COVID چیست؟

کرونا

انگشتان 19 COVID از عوارض نادر کرونا

انگشتان 19 COVID از عوارض نادر کرونا است که احتمال دارد در برخی از بیماران به عنوان تنها علامت بیماری…

بیشتر بخوانید »