پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

انواع هماچوری

عمومی و داخلی

هماچوری یا خون در ادرار

هماچوری (خون در ادرار) وجود خون در ادرار فرد است. دیدن خون در ادرار می تواند نگران کننده باشد. هماچوری،…

بیشتر بخوانید »