سرسام نوعی اختلال جدی در توانایی های ذهنی است که منجر به تفکر اشتباه و عدم آگاهی از محیط اطراف می شود. سرسام معمولاً خیلی سریع و طی چند ساعت یا چند روز شروع…

خواندن بیشتر