متخصص آلرژی ، برای پیشگیری، بررسی، تشخیص، درمان و مدیریت آلرژی، آسم و بیماری های مشابه، آموزش های لازم را فرا گرفته است. وقتی نوبت به مدیریت آلرژی می رسد، چاره ای بهتر از مراجعه به یک …

خواندن بیشتر