یکی از مهمترین خطرات قطع ناگهانی دارو های ضد افسردگی ، شروع مجدد افسردگی بیمار می باشد. اکثر بیماران بدون نظر پزشک داروها را قطع می کنند. این در حالی است که برخی از مصرف کنندگان این دارو ها به محض اینکه، احساس بهتری دارند، فکر می کنند…

خواندن بیشتر