رابطه مقعدی یا رابطه از پشت رابطه جنسی مقعدی یا رابطه از پشت، قرار دادن آلت تناسلی، انگشتان یا یک وسیله خارجی مانند ویبراتور در داخل مقعد برای ایجاد لذت جنسی است. برقراری رابطه جنسی مقعدی با رعایت اقدامات احتیاطی…

خواندن بیشتر