اسکیزوفرنی یا شیزوفرنیا یا جنون جوانی نوعی اختلال روانی جدی است که در آن افراد واقعیت را غیر طبیعی تفسیر می کنند. اسکیزوفرنی ممکن است منجر به ترکیبی از توهم، تفکر…

خواندن بیشتر