اسکن کلیه چگونه انجام می شود؟

عمومی و داخلی

اسکن کلیه چیست؟

اسکن کلیه، روشی است که در آن از مواد رادیواکتیو هسته ای برای بررسی کلیه ها و ارزیابی عملکرد آنها…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
 
دی دی کرم صمیم