التهاب بیضه یا ارکیت می تواند یک یا هر دو بیضه را مبتلا نماید. عفونت های باکتریایی یا ویروسی می توانند باعث بروز ارکیت یا التهاب بیضه شوند. گاهی علت آن ناشناخته می باشد. ارکیت، اغلب در نتیجه …

خواندن بیشتر