طبق بررسی های انجام شده محققان به این نتیجه رسیده اند که ورزش در بارداری و تقویت شیر مادر ورزش زنان در طول دوران بارداری می تواند ترکیباتی را در شیر مادر افزایش دهد که ممکن است خطر مادام العمر ابتلا کودک را به بیماری های…

خواندن بیشتر