افراد مبتلا به اختلال شخصیت اجتنابی (APD) الگوی مادام العمر کمرویی شدیدی دارند. آن ها همچنین نسبت به رد شدن و یا تایید نشدن از طرف دیگرن خیلی حساس هستند. APD می تواند باعث بروز علائم اختلالات روانی شده و ….

خواندن بیشتر