کاهش اشتها و در نتیجه آن، کاهش وزن در بسیاری از بیماری های رایج است و می تواند نشان دهنده یک بیماری جدی باشد. بی اشتهایی و یا کاهش اشتها به دلایل مختلف ایجاد می شود…

خواندن بیشتر