هروئین هروئین یک ماده بسیار اعتیاد آور است که از مرفین فرآوری می شود. و از هسته دانه گیاه کوکنار آسیایی تهیه شده است. استفاده از آن یک مشکل جدی را به همراه دارد. هروئین سیستم عصبی مرکزی را کنترل…

خواندن بیشتر