تست بینایی چیست؟ تست بینایی نوعی معاینه چشمی است که نحوه دیدن و تشخیص و جزئیات یک حرف یا نماد را از فاصله مشخص را بررسی می کند. قدرت بینایی به توانایی شما در تشخیص اشکال و جزئیات چیزهایی که…

خواندن بیشتر