سکس در دوران شیردهی و یا بعد از زایمان یکی از چالش هایی است که شاید برخی از زوجین با آن روبرو شوند؛ اما به طور کلی بعد از زایمان هیچ دوره انتظار لازم برای مقاربت وجود ندارد، اگرچه بیشتر متخصصان …

خواندن بیشتر