قرص آمی تریپتیلین چیست و چه کاربردی دارد؟ آمی تریپتیلین یک قرص خوراکی و داروی تجویز شده برای افسردگی است. افسردگی یک بیماری بالینی بسیار رایج است که همراه با احساس غم و اندوه، کاهش علاقه، خود بی توجهی، بی…

خواندن بیشتر