آیا آزمایش هاپتوگلوبین خطراتی دارد؟

عمومی و داخلی

آزمایش هاپتوگلوبین چیست؟

آزمایش هاپتوگلوبین (HP) میزان هاپتوگلوبین موجود در خون را اندازه گیری می کند. هاپتوگلوبین پروتئینی است که توسط کبد هر…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
 
دی دی کرم صمیم