حساسیت به شیر یک واکنش غیر طبیعی سیستم ایمنی بدن به شیر و محصولات حاوی شیر است. حساسیت به شیر یکی از شایع ترین آلرژی های غذایی در کودکان است. شیر گاو علت معمول حساسیت به شیر است، اما…

خواندن بیشتر