سکس درمانی سکس درمانی یا سکس تراپی، جنسیت درمانی و یا رابطه جنسی درمانی نوعی روان درمانی ویژه است. سکس درمانی اصطلاحی کلی برای درمان مشکلات جنسی از طریق صحبت با یک متخصص بهداشت روان می باشد. از طریق سکس…

خواندن بیشتر