سپتی سمی یک عفونت جدی در جریان خون است که به آن مسمومیت خون هم گفته می شود. سپتی سمی هنگامی رخ می دهد که یک عفونت باکتریایی در جای دیگری از بدن مانند…

خواندن بیشتر
سپسیس یا عفونت منتشر خون، یک وضعیت خطرناک و جدی است که در اثر واکنش افراطی بدن به یک عفونت به شکل گسترده و مواد شیمیایی آزاد شده در …

خواندن بیشترسنکوپ، از دست دادن موقتی آگاهی و هوشیاری است که به دلیل کاهش جریان خون به مغز اتفاق میفتد. سنکوپ بیشتر به عنوان غش کردن شناخته می شود و انواع مختلفی دارد…

خواندن بیشتر


سیستم ایمنی بدن برای بقا و زنده ماندن ضروری است و در سراسر بدن پخش شده و انواع مختلفی از سلول ها، اندام ها، پروتئین ها و بافت ها را احاطه می کند. سیستم ایمنی بدن با “پاسخ ایمنی” …

خواندن بیشتر