آموزش نصب و استفاده از اپلیکیشن

آموزش استفاده از کد تخفیف

آموزش ویزیت در منزل

آموزش دریافت مشاوره آنی

آموزش درخواست مشاور شدن

آموزش درخواست تسویه شدن

آموزش درخواست مشاوره دامپزشکی

آموزش نحوه ارتباط با بخش پشتیبانی

آموزش استفاده از بخش پزشکگرام

آموزش دریافت مشاوره پزشک خانواده

آموزش استفاده از بخش پرسش و پاسخ

آموزش ارسال پست های آموزشی در پزشگرام

امکانات بخش پروفایل من مشاور

نحوه پذیرش درخواست مشاوره در پزشکت